Webcasts

Webcasts over Lipid management en antistolling

Prof J Steffel on edoxaban
Webcasts

Prof Jan Steffel (Professor Cardiologie Universiteit Zürich)

3'47" minuten kijken
In deze korte video geeft Prof Steffel een overzicht van de reeks klinische studies in de praktijk over het gebruik van edoxaban bij atriumfibrilleren en veneuze trombo-embolie. De gegevens van robuuste gerandomiseerde klinische proeven met NOAC's hebben ertoe bijgedragen dat deze klasse van geneesmiddelen de voorkeur geniet als anticoagulans voor de preventie van beroerte/systemische embolie bij patiënten met AF, alsook voor de behandeling en preventie van veneuze trombo-embolie. EDOSURE is een uitgebreid wereldwijd klinisch onderzoeksprogramma met edoxaban voor alle indicaties van AF en VTE dat wordt uitgevoerd door Daiichi Sankyo. ETNA-AF is de grootste real-world studie tot nu toe met één enkele NOAC.  Vanaf augustus 2015 heeft ETNA-AF meer dan 26.000 patiënten met AF geïncludeerd die routinematig worden behandeld met edoxaban, met als doel de veiligheid en werkzaamheid van Lixiana® in de routinematige klinische zorg te onderzoeken.https://youtu.be/wl5nWJ6gOOQ

Anticoagulatie

Prof Ann Mertens: welke patiënten komen in aanmerking voor de terugbetaling van bempedoïnezuur?
Webcasts

Prof Ann Mertens

5'06" minuten kijken

Lipid management

Prof Ann Mertens: Welke is de te bereiken streefwaarde bij patiënten met zeer hoog CV risico?
Webcasts

Prof Ann Mertens

7'46" minuten kijken

Lipid management

Prof Ann Mertens: Wat zijn de contra-indicaties van bempedoïnezuur en bijzondere voorzorgen
Webcasts

Prof Ann Mertens

5' 22" minuten kijken

Lipid management

Bijwerkingen van bempedoïnezuur
Webcasts

Prof Ernst Rietzschel

2'16" minuten kijken
Bempedoïnezuur heeft een gunstig veiligheidsprofiel. Prof. Rietzschel geeft meer uitleg over het gebruik van bempedoïnezuur bij hyperuricemie/jicht en verhoogd serumcreatinine. BEM/22/0705 Datum laatste herziening: oktober 2022

Lipid management

Contra-indicaties en bijzondere voorzorgen
Webcasts

Dr Greet Roef

2'15" minuten kijken
Nier- of leverinsufficiëntie, oudere patiënten, zwangere vrouwen ... Kunnen deze populaties ook baat hebben bij een behandeling met bempedoïnezuur? Moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen? In deze video bespreekt Dr. Roef het praktische gebruik van bempedoïnezuur. BEM/22/0705 Datum laatste herziening: oktober 2022

Lipid management

Werkzaamheid van bempedoinezuur
Webcasts

Prof Ernst Rietzschel

1'27" minuten kijken
Combineren om de LDL-C-doelstellingen te bereiken, een noodzaak. Wat is de bijdrage van bempedoïnezuur op vlak van verdere verlaging van het LDL-C. Prof. Rietzschel bespreekt dit onderwerp aan de hand van het CLEAR-programma. BEM/22/0705 Datum laatste herziening: oktober 2022

Lipid management

Welke patiënten komen in aanmerking voor bempedoinezuur?
Webcasts

Dr Greet Roef

2'35" minuten kijken
Ondanks de huidige therapieën halen bijna 4 van de 5 (zeer) hoog risicopatiënten de aanbevolen LDL-C doelstellingen niet. Bovendien krijgen de meeste van deze patiënten, wanneer zij worden behandeld, alleen monotherapie. Daarom is het belangrijk om over nieuwe wapens te beschikken en de beschikbare behandelingen te combineren. Onlangs is bempedoïnezuur toegevoegd aan het arsenaal voor cholesterolbehandeling. In deze video bespreekt Dr. Roef de voorwaarden voor terugbetaling van bempedoïnezuur, dat alleen (Nilemdo®) of in combinatie met ezetimibe (Nustendi®) op de markt is. BEM/22/0705 Datum laatste herziening: oktober 2022

Lipid management

Werkingsmechanisme van bempedoinezuur
Webcasts

Prof Ernst Rietzschel

1'26" minuten kijken
In deze video bespreekt Prof. Rietzschel het werkingsmechanisme van bempedoïnezuur, de eerste van een nieuwe klasse lipidenverlagende middelen, die aan bestaande lipidenverlagende behandelingen kan worden toegevoegd om extra LDL-C-verlagingen te bereiken bij ongecontroleerde patiënten met een (zeer) hoog CV-risico. BEM/22/0705 Datum laatste herziening: oktober 2022

Lipid management