Ondersteunend materiaal

Patiëntenbrochures, terugbetalingsformulieren,...

SKP's
Ondersteuning
30' minuten lezen
Samenvatting van de kenmerken van het product

Lipid management

Terugbetalingsformulieren bempedoïnezuur
Ondersteuning

Lipid management

Recent Real World Evidence
Ondersteuning
Vergelijking van therapie ter preventie van beroerte van directe orale anticoagulantia en vitamine K antagonisten bij patiënten met atriumfibrillatie: een landelijke retrospectieve observationele studie in Duitsland. Determinanten van onder- en overdosering van directe orale anticoagulantia en de implementatie door artsen van aanbevelingen van apothekers in België.

Anticoagulatie

ESC 2020 AF Guidelines
Ondersteuning
In Guidelines wordt het beschikbare bewijsmateriaal samengevat en geëvalueerd met het doel helath Care Professionals te helpen bij het voorstellen van de beste strategieën voor een individuele patiënt met een bepaalde aandoening. Richtlijnen en hun aanbevelingen moeten de besluitvorming van gezondheidswerkers in hun dagelijkse praktijk vergemakkelijken. De uiteindelijke beslissingen betreffende een individuele patiënt moeten worden genomen door de verantwoordelijke Health Care Professional in overleg met de patiënt en de zorgverstrekkers.

Anticoagulatie

Patiëntenbrochures
Ondersteuning
Wat is atriumfibrilleren en hoe wordt het behandeld? Brochure voor de patiënt

Anticoagulatie

NOACs in 2021: Een overzicht van de huidige gegevens
Ondersteuning
Omdat een goede therapietrouw samenhangt met betere resultaten, kunnen eenmaal daagse NOAC's een geschikte keuze zijn voor oudere patiënten, hoewel de behandelende arts zich ook bewust moet zijn van andere criteria, zoals het risicoprofiel van de patiënt, comorbiditeiten en gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen.

Anticoagulatie

Patiënten met NVAF en diabetes
Ondersteuning
Atriumfibrillatie (AF) en diabetes mellitus zijn chronische aandoeningen en beide zijn onafhankelijk geassocieerd met een verhoogd risico op beroerte en overlijden. AF is de meest voorkomende chronische hartritmestoornis in de Verenigde Staten en wereldwijd en wordt geassocieerd met een 4- tot 5- voudige verhoging van het risico op een beroerte. Diabetes wordt geassocieerd met een 2-voudig verhoogd risico op beroerte, en een langere duur van diabetes is gekoppeld aan nog hogere percentages ischemische beroertes.

Anticoagulatie

Real-World Evidence bij ouder wordende patiënten met NVAF
Ondersteuning
Een onafhankelijk onderzoek met 837.430 AF-patiënten toonde aan dat LIXIANA® de enige NOAC was die én een vergelijkbaar risico op beroerte én een verminderd risico gaf op TIA en systemische embolie in vergelijking met VKA’s

Anticoagulatie

Terugbetalingsformulieren edoxaban
Ondersteuning
LIXIANA® 1x/d is geïndiceerd bij volwassen patiënten voor de: • Preventie van beroerte en systemische embolie bij NVAF met één of meer risicofactoren zoals congestief hartfalen, hypertensie, leeftijd ≥75 jaar, diabetes mellitus, eerdere beroerte of transiënte ischemische aanval (TIA) • Behandeling van diep-veneuze trombose (DVT) en pulmonaire embolie (PE) na minstens 5 dagen gebruik van parenterale antistolling • Preventie en behandeling van herhaalde DVT en PE na minstens 5 dagen gebruik van parenterale antistolling. U vindt de terugbetalingsformulieren hier terug.

Anticoagulatie