Disclaimer

Disclaimer

1. Inhoud 
Daiichi Sankyo heeft deze website met de grootste zorg en toewijding gecreëerd en zal die met diezelfde zorg en toewijding up-to-date houden. We geven echter geen enkele verklaring of waarborg, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website en wijzen dan ook elke aansprakelijkheid voor het gebruik ervan af. Bijdragen van derden vertegenwoordigen de mening van de auteur en niet noodzakelijk de onze. We kunnen deze website op elk moment wijzigen zonder enige kennisgeving, maar nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het updaten ervan. Alle gebruikers stemmen ermee in dat elke toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud ervan volledig op hun eigen risico gebeuren. Daiichi Sankyo noch enige andere partij die betrokken is bij het ontwikkelen, maken of opleveren van deze website zal op welke wijze dan ook aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eender welke schade die voortvloeit uit uw toegang, gebruik of onmogelijkheid tot het gebruiken van deze website, of uit fouten of hiaten in de inhoud daarvan.

2. Links naar derden
Daiichi Sankyo verschaft links naar andere websites en e-mailadressen, die werden gecontroleerd voordat ze op de website werden geplaatst. Deze links worden enkel voor uw gebruiksgemak verschaft. De betrokken sites worden onafhankelijk ontwikkeld en gecontroleerd door derden en Daiichi Sankyo neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die deze sites bevatten. Het opnemen van deze links betekent niet dat Daiichi Sankyo de betrokken site ook onderschrijft en wanneer u beslist om derdenpagina's waarnaar wordt verwezen te bezoeken, gebeurt dit volledig op uw eigen risico. Als we vernemen dat dergelijke websites van derden illegale inhoud bevatten, zullen we de betrokken link onmiddellijk verwijderen.

3. Medische informatie
Deze website bevat mogelijk algemene informatie over diverse medische aandoeningen en de behandeling daarvan. Dergelijke informatie is enkel bedoeld als informatie en mag geenszins worden beschouwd als een equivalent van advies dat wordt verstrekt door een arts of andere gekwalificeerde medewerker uit de gezondheidszorg.

4. Geen aanbiedingen en geen verzoeken
Niets in de informatie op deze website mag worden beschouwd als een aanbieding of verzoek voor de aankoop, verkoop, verhandeling of elke andere transactie met betrekking tot waardepapieren of producten van Daiichi Sankyo. Beleggers mogen niet vertrouwen op deze informatie voor het nemen van beleggingsbeslissingen.

5. Handelsmerken en copyrights
Alle inhoud van deze website, zoals teksten, publicaties, nieuwsbrieven, artikels, opinies, verslagen, mededelingen, visies, grafische elementen, afbeeldingen, HTML-code, multimediaclips, Java-code, en de selectie en organisatie van informatie ("materiaal") is beschermd door het copyright en andere intellectuele-eigendomswetten binnen zowel het Duitse als ander buitenlands recht. Met uitzondering van de productie van kopieën en downloads die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik, is voor elke vorm van gebruik, kopie of verzending van specifieke inhoud of volledige pagina's de voorafgaande, uitdrukkelijke en geschreven toestemming van Daiichi Sankyo vereist. Op wettelijke of toegelaten kopieën moeten alle copyrights en alle andere eigendomsvermeldingen van het oorspronkelijke materiaal behouden blijven. Ongeoorloofd gebruik van het materiaal kan een inbreuk vormen op de wetgeving inzake copyright, handelsmerken, octrooien of andere wetten.

6. Gegevensbescherming
Daiichi Sankyo streeft ernaar alle Nederlandse wetten en richtlijnen inzake gegevensbescherming en privacy van gegevens na te leven. Bij een bezoek aan onze website kunnen bepaalde niet-persoonlijke en anonieme gegevens (datum, tijdstip, bezochte pagina) worden bewaard. Deze informatie zal uitsluitend voor statistische doeleinden worden gebruikt. Ze zal niet worden doorgestuurd naar derden voor commercieel of niet-commercieel gebruik. Persoonlijke gegevens die vrijwillig aan ons worden verstrekt door het gebruik van deze website (service; gesloten gebruikersgroep) zullen vertrouwelijk en uitsluitend intern door Daiichi Sankyo worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden bezorgd en zullen enkel voor interne doeleinden worden opgeslagen. Voor bepaalde delen van deze website, waartoe de toegang beperkt is, worden mogelijk extra gegevens opgeslagen op de computer van de gebruiker. Deze gegevens worden "cookies" genoemd en dienen enkel om de toegang te vereenvoudigen. Cookies kunnen worden uitgeschakeld in de respectieve webbrowser. Dit kan echter resulteren in beperkingen in het gebruik van onze website. Hoewel we alle redelijke inspanningen leveren om te waarborgen dat het materiaal en diensten op deze website veilig zijn en geen malware bevatten, willen we hierbij toch benadrukken dat elke gegevensoverdracht via het internet systematische zwaktes vertoont en we kunnen dan ook geen enkele verklaring of garantie geven met betrekking tot volledige bescherming tegen ongewenste toegang door derden.

7. Website analyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.
De informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), gegenereerd door deze cookie, wordt verzonden naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wanneer u heeft geactiveerd dat uw IP adres anoniem dient te zijn, zal Google de laatste reeks cijfers van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen aangesloten bij de Overeenkomst betreffende de ‘European Economic Area’ (EEA) niet tonen/anonimiseren. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en verkort door Google-servers in de VS.

Namens de website provider Google wordt deze informatie gebruikt om uw gebruik van de website te evalueren, het generen van rapporten over de website activiteiten voor website exploitanten en andere diensten met betrekking tot website activiteiten en internetgebruik van de website provider.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de juiste instellingen van uw browser te selecteren.

Houd er echter rekening mee dat door het geen gebruik maken van cookies, u wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Daarnaast kunt u Google’s dataverzameling en gebruik van deze data (cookies en IP adres) voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in, beschikbaar onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Meer informatie is te vinden onder http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html (Google Analytics Gebruiksvoorwaarden en Privacy). Let op: op deze website wordt Google Analytics code aangevuld met "gat._anonymizeIp ();".Hierdoor wordt een anonieme verzameling van IP-adressen gegarandeerd (de zogenaamde IP-masking) "

8. Privacyverklaring
Het gebruik van onze contactgegevens - in het bijzonder de telefoon- en faxnummers en het e-mailadres - voor commerciële aankondigingen is uitdrukkelijk verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming of op basis van bestaande commerciële contacten. Wij en alle op deze website genoemde personen verbieden hierbij elk commercieel gebruik of het doorsturen van persoonlijke gegevens.

9. Contact
Voor alle problemen, vragen of suggesties in verband hiermee kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer. Voor alle andere vragen of suggesties kunt ons contacteren via: service@daiichi-sankyo.eu
"Duitse Vereniging voor Gegevensbescherming en Gegevensbeveiliging (GDD)"