Welkom bij onze Daiichi Sankyo academie

Daiichi Sankyo - We Care for Every Heartbeat

ESC Preventive Cardiology - EPISODE 3
Podcasts

Dr Sofie Cuypers - Diensthoofd Cardiale Revalidatie in het Hartcentrum OLV - Aalst Prof Sofie Brouwers - preventiecardioloog met bijzondere focus op arteriële hypertensie en dyslipidemie in het Hartcentrum OLV Aalst

12'37" minuten luisteren
Deze podcast is gemaakt en uitsluitend bestemd voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en bevat informatie over hart- en vaatziekten, inclusief de preventie en behandeling ervan. Het mag alleen worden gedeeld met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.  De inhoud van deze podcast vormt op geen enkele wijze een aanbeveling van een arts en mag niet worden opgevat als medisch advies over welke aangelegenheid dan ook. Elke uitspraak in de presentatie door de sprekers geeft hun persoonlijke visie, ervaring of mening weer. De reproductie, verspreiding, communicatie aan het publiek en/of inhoudelijke wijziging van de podcast zijn niet toegestaan. De productie van deze podcast is tot stand gekomen met de steun van Daiichi Sankyo NV/SA en IZIDOK. Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van preventieve cardiologie! Luister naar onze podcastserie waarin twee ervaren preventiecardiologen, dr. Sofie Cuypers en Prof. Sofie Brouwers, hun meest waardevolle indrukken van het recente ESC-congres Preventive Cardiology delen. In drie informatieve afleveringen bespreken ze onderwerpen variërend van eerstelijnszorg tot sportcardiologie en delen ze praktijkervaringen en nieuwe inzichten. Mis het niet! Daiichi Sankyo brengt in deze podcast-reeks de highlights van drie rijkelijk gevulde congresdagen van het ESC on Preventive Cardiology te Malaga, met tal van sessies over preventieve cardiologie, eerstelijnszorg, secundaire preventie, revalidatie, en ook sportcardiologie. Wij wensen jou alvast heel veel luistergenot. In deze derde aflevering gaat de aandacht naar het onder controle houden van cardiovasculaire risicofactoren door een aangepaste levensstijl op specifieke momenten in het leven. Een rode draad doorheen deze editie van de jaarlijkse meeting van de European Association of Preventive Cardiology, zo blijkt.

Digitale gezondheid

ESC Preventive Cardiology 2023 - EPISODE 1
Podcasts

Dr Sofie Cuypers - Diensthoofd Cardiale Revalidatie in het Hartcentrum OLV - Aalst Prof Sofie Brouwers - preventiecardioloog met bijzondere focus op arteriële hypertensie en dyslipidemie in het Hartcentrum OLV Aalst

12'59" minuten luisteren
Deze podcast is gemaakt en uitsluitend bestemd voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en bevat informatie over hart- en vaatziekten, inclusief de preventie en behandeling ervan. Het mag alleen worden gedeeld met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.  De inhoud van deze podcast vormt op geen enkele wijze een aanbeveling van een arts en mag niet worden opgevat als medisch advies over welke aangelegenheid dan ook. Elke uitspraak in de presentatie door de sprekers geeft hun persoonlijke visie, ervaring of mening weer. De reproductie, verspreiding, communicatie aan het publiek en/of inhoudelijke wijziging van de podcast zijn niet toegestaan. De productie van deze podcast is tot stand gekomen met de steun van Daiichi Sankyo NV/SA en IZIDOK. Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van preventieve cardiologie! Luister naar onze podcastserie waarin twee ervaren preventiecardiologen, dr. Sofie Cuypers en Prof. Sofie Brouwers, hun meest waardevolle indrukken van het recente ESC-congres Preventive Cardiology delen. In drie informatieve afleveringen bespreken ze onderwerpen variërend van eerstelijnszorg tot sportcardiologie en delen ze praktijkervaringen en nieuwe inzichten. Mis het niet! Daiichi Sankyo brengt in deze podcast-reeks de highlights van drie rijkelijk gevulde congresdagen van het ESC on Preventive Cardiology te Malaga, met tal van sessies over preventieve cardiologie, eerstelijnszorg, secundaire preventie, revalidatie, en ook sportcardiologie. Wij wensen jou alvast heel veel luistergenot. In de eerste episode hebben ze het onder andere over wearable devices in arteriële hypertensie, over dyslipidemie, verschillen tussen mannen en vrouwen en…een toch niet zo ‘silent killer’?

Digitale gezondheid

ESC Preventive Cardiology - EPISODE 2
Podcasts

Dr Sofie Cuypers - Diensthoofd Cardiale Revalidatie in het Hartcentrum OLV - Aalst Prof Sofie Brouwers - preventiecardioloog met bijzondere focus op arteriële hypertensie en dyslipidemie in het Hartcentrum OLV Aalst

11'34" minuten luisteren
Deze podcast is gemaakt en uitsluitend bestemd voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en bevat informatie over hart- en vaatziekten, inclusief de preventie en behandeling ervan. Het mag alleen worden gedeeld met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.  De inhoud van deze podcast vormt op geen enkele wijze een aanbeveling van een arts en mag niet worden opgevat als medisch advies over welke aangelegenheid dan ook. Elke uitspraak in de presentatie door de sprekers geeft hun persoonlijke visie, ervaring of mening weer. De reproductie, verspreiding, communicatie aan het publiek en/of inhoudelijke wijziging van de podcast zijn niet toegestaan. De productie van deze podcast is tot stand gekomen met de steun van Daiichi Sankyo NV/SA en IZIDOK. Ontdek de nieuwste inzichten op het gebied van preventieve cardiologie! Luister naar onze podcastserie waarin twee ervaren preventiecardiologen, dr. Sofie Cuypers en Prof. Sofie Brouwers, hun meest waardevolle indrukken van het recente ESC-congres Preventive Cardiology delen. In drie informatieve afleveringen bespreken ze onderwerpen variërend van eerstelijnszorg tot sportcardiologie en delen ze praktijkervaringen en nieuwe inzichten. Mis het niet! Daiichi Sankyo brengt in deze podcast-reeks de highlights van drie rijkelijk gevulde congresdagen van het ESC on Preventive Cardiology te Malaga, met tal van sessies over preventieve cardiologie, eerstelijnszorg, secundaire preventie, revalidatie, en ook sportcardiologie. Wij wensen jou alvast heel veel luistergenot. In deze tweede aflevering draait alles rond therapietrouw en omgevingsfactoren. Met onder andere een shift van educatie naar motivatie, lijken we die therapietrouw te verhogen. En dat is nodig, zo blijkt in de praktijk. Dr. Cuypers en Dr. Brouwers kijken daarbij ook in eigen boezem, want therapietrouw is niet alleen een zaak van de patiënt. Tot slot nemen beide preventiecardiologen ons mee naar zoiets als ‘walkable steden’.

Digitale gezondheid

Prof J Steffel on edoxaban
Webcasts

Prof Jan Steffel (Professor Cardiologie Universiteit Zürich)

3'47" minuten kijken
In deze korte video geeft Prof Steffel een overzicht van de reeks klinische studies in de praktijk over het gebruik van edoxaban bij atriumfibrilleren en veneuze trombo-embolie. De gegevens van robuuste gerandomiseerde klinische proeven met NOAC's hebben ertoe bijgedragen dat deze klasse van geneesmiddelen de voorkeur geniet als anticoagulans voor de preventie van beroerte/systemische embolie bij patiënten met AF, alsook voor de behandeling en preventie van veneuze trombo-embolie. EDOSURE is een uitgebreid wereldwijd klinisch onderzoeksprogramma met edoxaban voor alle indicaties van AF en VTE dat wordt uitgevoerd door Daiichi Sankyo. ETNA-AF is de grootste real-world studie tot nu toe met één enkele NOAC.  Vanaf augustus 2015 heeft ETNA-AF meer dan 26.000 patiënten met AF geïncludeerd die routinematig worden behandeld met edoxaban, met als doel de veiligheid en werkzaamheid van Lixiana® in de routinematige klinische zorg te onderzoeken.https://youtu.be/wl5nWJ6gOOQ

Anticoagulatie

Prof Ann Mertens: welke patiënten komen in aanmerking voor de terugbetaling van bempedoïnezuur?
Webcasts

Prof Ann Mertens

5'06" minuten kijken

Lipid management

Prof Ann Mertens: Welke is de te bereiken streefwaarde bij patiënten met zeer hoog CV risico?
Webcasts

Prof Ann Mertens

7'46" minuten kijken

Lipid management

Prof Ann Mertens: Wat zijn de contra-indicaties van bempedoïnezuur en bijzondere voorzorgen
Webcasts

Prof Ann Mertens

5' 22" minuten kijken

Lipid management

Bijwerkingen van bempedoïnezuur
Webcasts

Prof Ernst Rietzschel

2'16" minuten kijken
Bempedoïnezuur heeft een gunstig veiligheidsprofiel. Prof. Rietzschel geeft meer uitleg over het gebruik van bempedoïnezuur bij hyperuricemie/jicht en verhoogd serumcreatinine. BEM/22/0705 Datum laatste herziening: oktober 2022

Lipid management