Nieuwsberichten

Lees hier nieuws en wetenschappelijke updates

Efient
Nieuws
6 minuten lezen
Vanaf 1 april 2022 is Efient®  (prasugrel) terugbetaald in Hoofdstuk I, categorie B, en niet langer in Hoofdstuk IV, categorie Bf.Concreet wil dit zeggen dat er vanaf 1 april 2022 niet langer een formulier Bf voor aanvraag totterugbetaling nodig is en dat Efient® nu terugbetaald wordt in Hoofdstuk I, categorie B en datEfient® kan voorgeschreven worden volgens zijn indicatie:“Efient®, gelijktijdig toegediend met acetylsalicylzuur (ASA), is geïndiceerd voor de preventie vanatherotrombotische complicaties bij volwassen patiënten met acuut coronair syndroom (d.w.z. instabieleangina pectoris [UA], myocardinfarct zonder ST-elevatie [NSTEMI] of myocardinfarct met ST-elevatie[STEMI]) die primaire of uitgestelde percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan.” Met deze nieuwe terugbetaling van Efient® kan u nu prasugrel voorschrijven volgens de meest recenterichtlijnen en volgens de meest recente wetenschappelijk gegevens.

Interventionele cardiologie